شرکت سيمان بجنور به عنوان تولید کننده انواع کلینکر و سیمان، با بکارگیری دانش فنی روز دنیا و استفاده از نیروهای متخصص و توانا، دیدگاه کلان خود را افزایش رضایتمندی طرف‌های ذینفع، حفظ و ارتقاء کیفیت محصول، بهينه سازي مصرف انرژي، حفاظت از   محیط زیست و رعایت اصول ایمنی و بهداشت حرفه‌ای می‌داند، از این رو بوسیله استقرار و نگهداری سامانه های مدیریتی مشتمل بر سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001:2015) ، سيستم مديريت زيست محيطی(ISO 14001:2015 )، سيستم مدیریت ايمني، بهداشت شغلي(OHSAS 18001:2007 )، سیستم مدیریت انرژی (ISO 50001:2011 )،سيستم مديريت كيفيت آزمايشگاه (ISO 17025:2005)  و بهبود مستمر آن‌ها، خود را متعهد به تبعیت از الزامات قانونی مرتبط از طریق ارتباط موثر با ذینفعان می‌داند و در راستاي تحقق اهداف والاي خويش، جهت گیری خط مشي و راهبردهای خود را با توجه به اصول ذيل ارائه می‌نماید: