خط مشی سیمان بجنورد
شرکت سيمان بجنورد
به عنوان تولید کننده کلینکر و انواع سیمان، با بکارگیری دانش فنی روز دنیا و استفاده از نیروهای متخصص و توانا، دیدگاه کلان خود را افزایش رضایتمندی طرف‌های ذینفع، حفظ و ارتقاء کیفیت محصول، بهينه سازي مصرف انرژي، حفاظت از   محیط زیست و رعایت اصول ایمنی و بهداشت حرفه‌ای می‌داند، از این رو بوسیله استقرار و نگهداری سامانه های مدیریتی مشتمل بر سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001:2008)، سيستم مديريت زيست محيطی(ISO 14001:2004)، سيستم مدیریت ايمني ، بهداشت شغلي(OHSAS 18001:2007 )، سيستم مديريت كيفيت آزمايشگاه(ISO 17025:2005)  و بهبود مستمر آن‌ها، خود را متعهد به تبعیت از الزامات قانونی مرتبط از طریق ارتباط موثر با ذینفعان می‌داند و در راستاي تحقق اهداف والاي خويش، جهت گیری خط مشي خود را با توجه به اصول ذيل ارائه می‌نماید:

- حفظ و افزايش سهم بازار داخلي و صادرات (حفظ کيفيت و بهبود آن ،‌تنوع توليد ،‌مهندسي فروش ،‌توسعه بازارهاي صادراتي و...)

- مديريت هزينه ها و کاهش قيمت تمام شده (افزايش راندمان تجهيزات،‌کاهش توقفات،‌بهينه سازي مصرف انرژي،‌توليد و فروش سیمان‌های آميخته (از جمله سیمان پرتلند مرکب-الف32.5)، مديريت منابع مالي  و ...)
- تولید برنامه ریزی شده بر مبنای سهم بازار در منطقه و کشور در شرائط رکود
- توسعه سرمايه انساني و بهره گيري از نيروهاي توانمند ،‌متعهد و کاري ،‌توجه به امر آموزش و مشارکت کارکنان، جانشین پروری و تقویت سامانه هاي مديريتي

- توجه به مسائل زيست محيطي ، ايمني و بهداشت شغلي و انرژی (پيشگيري، كنترل و كاهش آلودگی‌های محيط زيست، مصرف بهينه منابع و انرژي، صیانت از سلامت نیروی انسانی، بهینه سازی محيط كار، کنترل و کاهش عوامل زيان آور، پیشگیری از وقوع رویداد، تقلیل آسیب‌ها و بیماری‌های ناشي از كار)

آزمایشگاه همکار

 

  استراتژی سیمان بجنورد

 

ماموریت و چشم انداز سیمان بجنورد


 

  اخبار و مقالات فارسی مرتبط با صنعت سیمان در شرکت سیمان بجنورد و سیمانهای کشور