شرکت سيمان بجنورد به عنوان تولید کننده کلینکر و انواع سیمان، با بکارگیری دانش فنی روز دنیا و استفاده از نیروهای متخصص و توانا، دیدگاه کلان خود را افزایش رضایتمندی طرف‌های ذینفع، حفظ و ارتقاء کیفیت محصول، بهينه سازي مصرف انرژي، حفاظت از   محیط زیست و رعایت اصول ایمنی و بهداشت حرفه‌ای می‌داند، از این رو بوسیله استقرار و نگهداری سامانه های مدیریتی مشتمل بر سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001:2008) ، سيستم مديريت زيست محيطی (ISO 14001:2004) ، سيستم مدیریت ايمني ، بهداشت شغلي (OHSAS 18001:2007 ) ، سيستم مديريت كيفيت آزمايشگاه (ISO 17025:2005)  و بهبود مستمر آن‌ها، خود را متعهد به تبعیت از الزامات قانونی مرتبط از طریق ارتباط موثر با ذینفعان می‌داند و در راستاي تحقق اهداف والاي خويش، جهت گیری خط مشي خود را با توجه به اصول ذيل ارائه می‌نماید