فرم نظر سنجی مشتریان صنایع سیمانبر

میزان رضایتمندی شما، از کیفیت و کارآیی سیمان تولیدی این کارخانه به چه میزان است؟به چه میزان از نرمي و دانه بندي سيمان بجنورد رضايت داريد؟به چه ميزان از مقاومت نهايي محصولات ساخته شده با سيمان بجنورد رضايت داريد؟به چه میزان از گيرش و سفت شدن ملات يا بتن ساخته شده با سيمان بجنورد رضايت داريد؟ميزان رضایت شما از مراحل اداري فروش و برخورد كاركنان این بخش به چه میزان می باشد؟از نحوه اطلاع رساني و خدمات دهی واحد فروش به چه میزان رضایت دارید؟از روش خرید و شرایط پرداخت با شرکت سیمان بجنورد به چه ميزان رضایت دارید؟فعاليتهاي تبليغاتي سيمان بجنورد درخصوص معرفي محصولات به چه ميزان رضايت شما را جلب نموده است؟از نحوه سرويس دهي شركتهاي حمل و نقل درتأمين كاميون به چه ميزان رضایت دارید؟از زمان بندي تحويل سيمان اين كارخانه ( فاصله زمانی خريد تا تحویل ) به چه میزان رضایت دارید؟با توجه به تجربه خريد قبلي، آيا خريد از سيمان بجنورد را به ديگران توصيه مي نمائيد؟ثبت رأی