سیمان تیپ 325-1

این نوع سیمان تحت عنوان سیمان پرتلند معمولی OPC (Ordinary Portland Cement) نامیده می شود. برای مصارف عمومی در ساخت ملات و بتن کاربرد دارد.