سیمان تیپ 525-1

مقاومت فشاری نهایی بسیار بالا نسبت به سیمانهای تیپ 425-1 و 2 ، قابلیت نفوذ در ترکهای بتن و سنگ ، بستر سد ها و بدنه های حجیم بتن، استفاده جهت ساخت قطعات پیش ساخته بتنی و کاهش هزینه های جانبی، تسریع در عملیات بتن ریزی و قالب برداری از ویژگی های این سیمان است.