سیمان تیپ 3

این سیمان به عنوان سیمان پرتلند با مقاومت فشاری اولیه بالا و زودگیر بوده و در شرایطی که مقاومت اولیه زیاد مورد نظر باشد بکار می رود. این تیپ سیمان در آب و هوای سرد و هنگامی که قالب ها بایستی بسرعت برداشته شوند استفاده می شود. سخت شوندگی سریع و مقاومت برتر آن نسبت به سیمانهای معمولی ( مقاومت 1 روزه این تیپ سیمان در حد مقاومت 3 روزه سیمان معمولی می باشد ) امکان تسریع در عملیات بتن ریزی و کاهش هزینه های جانبی را در بر دارد.