سیمان تیپ 5

این سیمان به عنوان سیمان پرتلند ضد سولفات ( ضد شوره) در شرایطی که مقاومت زیاد بتن در برابرسولفات ها مورد نظر باشد بکار می رود. انبساط سولفاتی 14 روزه و اتوکلاو بسیار پایین و مقاومت فشاری بالا از مشخصات ویژه سیمان تیپ 5 بجنورد می باشد.